sobota, 18 sierpnia 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

Oferty sprzedaży

Oferty sprzedaży
„Akcję zima” czas zacząć!
[2017-11-23]

Praca Zakładu Robót Porządkowych słupskiego PGK odbywa się  w systemie trzyzmianowym, trwa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zasady odśnieżania ulic w naszym mieście opierają się na podziale miasta na trzy strefy i trzy standardy utrzymania ulic, wedle których pracujemy. Priorytetowe jest dla nas usunięcie śliskości na drogach, po których poruszają się pojazdy komunikacji miejskiej, a także na wszelkiego rodzaju górkach i podjazdach, rondach i ważnych skrzyżowaniach

Jednocześnie przypominamy, że do naszego Przedsiębiorstwa należy zimowe utrzymanie dróg, których zarządcą jest Miasto Słupsk, (nie zajmujemy się drogami wewnętrznymi, których zarządcą jest spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota). Do naszych zadań należy również odśnieżanie tylko  tych części chodników, które leżą w strefie B, wzdłuż których nie ma zarządcy nieruchomości sąsiadującej z chodnikiem.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późniejszymi zmianami), uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości) należy do właścicieli!

Zachęcamy do zapoznania się ze strefami, wedle których odśnieżane jest miasto oraz standardami utrzymania ulic – kliknij poniżej:

http://zimslupsk.com/Sprzatanie_i_odsniezanie,68

W trakcie trwania akcji wszelkie zgłoszenia przyjmujemy pod numerem:

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. - nr tel. 59 842 56 63, nr tel. czynny całą dobę (do 15 kwietnia) - 695 900 880

« powrót 

spacer
Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3256311
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl