PREZENTACJA INTERAKTYWNA
WIRTUALNY SPACER
ANKIETA
Wspólnie dbamy o środowisko

PROJEKTY UNIJNE

Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury” na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.

Wykonanie instalacji odgazowania eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych- etap I- kwatera H1 i H2 na terenie ZUO w Bierkowie

"Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie"

Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części „starego” składowiska odpadów w m. Bierkowo”