Przejdź do treści
PREZENTACJA INTERAKTYWNA
WIRTUALNY SPACER
ANKIETA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Wspólnie dbamy o środowisko

Ogłoszenie

2022-01-12

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o. w Słupsku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2021 i 2022 r.

przez podmiot uprawniony do badania

 

  - zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. nr 31 poz. 359 ze zm.) i spełniające warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym, wymagane w art. 66 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.)

 

 Do oferty zawierającej warunki wykonania badania, cenę i datę wykonania należy dołączyć:

  1. Odpis aktualny z rejestru, do którego wpisany jest oferent.
  2. Poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie rewidenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  3. Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym, wymaganych w art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76, poz. 694).
  4. Projekt umowy o wykonanie badania.

Zainteresowani proszeni są o składowanie ofert w zabezpieczonej kopercie z napisem  „Badanie Bilansu PGK” w siedzibie PGK Spółka z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112 (Sekretariat).

 

Termin składania ofert upływa dnia 20 stycznia 2022 r. do godz. 14.30.

 

Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyborze oferty w ciągu 7 dni od daty otwarcia i rozpatrzenia ofert.

Rada Nadzorcza PGK Sp. z .o.o. w Słupsku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru, prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, a  także odstąpienia od dokonania wyboru oferty, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

powrót na górę strony