Przejdź do treści
PREZENTACJA INTERAKTYWNA
WIRTUALNY SPACER
ANKIETA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Wspólnie dbamy o środowisko

PGK z dużą dotacją

2018-07-25

W dniu 24 lipca 2018 roku marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, członek zarządu województwa pomorskiego Aleksander Orłowski oraz prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku, Jan Gurgun, podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych i makulatury”. Dofinansowanie pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

W ramach projektu powstanie supernowoczesna i przystosowana do zwiększonej przepustowości linia technologiczna sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki. Projekt zakłada zautomatyzowanie procesu technologicznego sortowania folii PE, papieru oraz tworzyw twardych, z możliwością ręcznego doczyszczania i rozdzielania w kabinach sortowniczych. Odbywać się to będzie przy pomocy najnowocześniejszych w Europie, cyfrowo sterowanych, urządzeń optycznych. Modernizacja sortowni ukończona ma zostać w 2019 roku.

Inwestycja zakłada zwiększenie ilości wysortowanych odpadów opakowaniowych z papieru i tworzyw sztucznych, celem ich recyklingu. Zgodnie z dyrektywami UE Polska do 2020 r. musi osiągnąć 50 %  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  Wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych oznacza również znaczącą poprawę wydajności pracy personelu oraz oszczędność czasu i redukcję błędów.

Nasza Spółka ma szerokie programy inwestycyjne na najbliższe lata. Ubiega się o dofinansowanie wykonania instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie, rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bałtyckiej oraz budowy nowego przy ul. Krzywoustego w Słupsku.

powrót na górę strony