Aktualności

Brązowy pojemnik  i jego tajemnice

Brązowy pojemnik i jego tajemnice

2020-02-26

„ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku informuje,  że zgodnie z zawartą umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupsk, dostarczy mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej po jednym pojemniku na odpady biodegradowalne o pojemności 120l, w terminie do 30 kwietnia 2020r.

Pojemnik na odpady BIO trafi do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, którzy zadeklarowali , że nie posiadają kompostownika.

Dodatkowo przypominamy, iż z dniem 28 lutego kończymy zbiórkę drzewek świątecznych z nieruchomości jedno- i wielorodzinnej”

Odpady BIO

2020-02-18

Pamiętaj, że odpady BIOdegradowalne zbieramy wyłącznie do wyznaczonych brązowych  pojemników z napisem   BIO.

Pamiętajmy, żeby do pojemników na odpady BIO nie wrzucać foliowych worków.

Worek foliowy wrzuć do odpadów TWORZYW SZTUCZNYCH I METALI

Impreza z „Głosem Pomorza” w plener.

Impreza z „Głosem Pomorza” w plener.

2020-02-18

8 lutego 2020r. gościliśmy ze swoim stoiskiem w siedzibie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupski” przy ul. Poniatowskiego w Słupsku na 132 rekreacyjnej imprezie z Głosem Pomorza” w plener zorganizowanej przez „Głos Pomorza”, Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”.

WZÓR Karty Przekazania Odpadu - sporządzanej w razie awarii systemu BDO

WZÓR Karty Przekazania Odpadu - sporządzanej w razie awarii systemu BDO

2020-02-11

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego BDO uniemożliwiającej sporządzania dokumentów w wersji elektronicznej, dopuszcza się sporzadzanie KPO w formie papierowej.

Wzór KPO do pobrania z zakładki BDO

Po wypełnieniu papierowej wersji KPO należy przesłać jej skan na adres zuc.szczecinska@pgkslupsk.pl lub zuc.baltycka@pgkslupsk.pl

Kosz domowy na odpady BIOdegradowalne

Kosz domowy na odpady BIOdegradowalne

2020-02-03

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy, iż w Biurze Obsługi Klienta  PGK przy ul Szczecińskiej 112 w Słupsku,  można zakupić:

  • kosz domowy na odpady biodegradowalne o pojemności 10 L
  • oraz dedykowane do selektywnej zbiórki bioodpadów biodegradowalne worki ze skrobi kukurydzianej.
Wyniki akcji - KOSZ DOMOWY na BIOodpady

Wyniki akcji - KOSZ DOMOWY na BIOodpady

2020-01-22

W dniu 18 stycznia 2020r. na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bałtyckiej 11a odbyła się akcja pn.: „ KOSZ DOMOWY na BIOodpady”.

czytaj dalej
AKCJA - KOSZ DOMOWY na BIOodpady dla Każdego !

AKCJA - KOSZ DOMOWY na BIOodpady dla Każdego !

2020-01-08

KOSZ DOMOWY na bioodpady
dla każdego kto przyniesie 5kg
szkła lub makulatury

RUSZA SPRZEDAŻ ( kosz domowy na odpady biodegradowalne i biodegradowalne worki ze skrobi kukurydzianej )

RUSZA SPRZEDAŻ ( kosz domowy na odpady biodegradowalne i biodegradowalne worki ze skrobi kukurydzianej )

2020-01-02

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, iż od dnia 02.01.2020r. w Biurze Obsługi Klienta  PGK przy ul Szczecińskiej 112 w Słupsku,  można zakupić:

  • kosz domowy na odpady biodegradowalne o pojemności 10 L
  • oraz dedykowane do selektywnej zbiórki bioodpadów biodegradowalne worki ze skrobi kukurydzianej.

 

czytaj dalej
Ważna informacja dotyczy Gminy Słupsk

Ważna informacja dotyczy Gminy Słupsk

2019-12-31

Szanowni Klienci,

Kierując się treścią § 17 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku przyjętego Uchwałą nr XV/154/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia
20 listopada 2019 r. stanowiącym akt prawa miejscowego, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku, jako odbierający odpady
z Państwa nieruchomości na podstawie zawartej umowy, prosi o sprawdzenie, czy zapisy tej umowy co do częstotliwości odbioru odpadów pozostają zgodne
z ww. Regulaminem. Jeżeli pozostają w sprzeczności, zachodzi konieczność aneksowania umów w celu dostosowania częstotliwości wywozu odpadów do obowiązującego Regulaminu. Zapraszamy zatem do siedziby naszej spółki
w celu zawarcia aneksu do obowiązującej umowy.

 

 

Zarząd

PGK sp. z o.o. w Słupsku

UWAGA! Dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych.

UWAGA! Dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych.

2019-12-30

Po kliknięciu "dowiedz się więcej" wykaz ulic zabudowy jednorodzinnej, dla których bedzie zorganizowany dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych.

Godziny pracy 31.12.2019

Godziny pracy 31.12.2019

2019-12-30

Szanowni Państwo,

w dniu 31.12.2019 r


* Biuro Obsługi Klienta w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112
pracuje w godz. 7:00 - 14:00.


* Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK ul. Bałtycka 11a
pracuje w godz. 7:00 - 15:00.

Skrócone godziny pracy 24.12.2019

Skrócone godziny pracy 24.12.2019

2019-12-20

Szanowni Państwo,

w dniu 24.12.2019r
Biuro Obsługi Klienta w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112
pracuje w godz. 7:00 - 14:00.