Komunikaty

ODBIÓR CHOINEK

ODBIÓR CHOINEK

2021-01-08

Choinki z terenu miasta Słupska odbierane są w zabudowie wielolokalowej w dniu odbioru odpadów BIO z częstotliwością jeden raz w tygodniu, w zabudowie jednorodzinnej również w dniu odbioru odpadów BIO z częstotliwością co dwa tygodnie.

HARMONOGRAM ODBIORU CHOINEK MIASTO SŁUPSK ZAUDOWA JEDNORODZINNA

HARMONOGRAM ODBIORU CHOINEK MIASTO SŁUPSK ZAUDOWA WIELORODZINNA

Akcja Choinka trwa do końca lutego.

Prosimy mieszkańców o wystawianie choinek w dniu odbioru odpadów BIO w godzinach rannych do godz. 6.00.

Jednocześnie przypominamy o bezpłatnym przyjmowaniu choinek w Punkcie Selektywnego Zbieranie Odpadów Komunalnych - PSZOK przy ul. Bałtyckiej 11A ,w godzinach 7.00-18.00 od poniedziałku do piątku i w soboty w godzinach 7.00-15.00

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: operator ciężkich maszyn budowlanych i drogowych

2017-07-26

PGK Sp. z o.o. w Słupsku informuje, że prowadzi nabór na stanowisko: operator ciężkich maszyn budowlanych i drogowych. Szczegóły po kliknięciu "więcej" oraz pod numerem telefonu (Dział Kadr) 59 843 21 90. Nabór dotyczy zatrudnienia: na pełen etat, na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: zamiatacz

2017-07-26

PGK Sp. z o.o. w Słupsku informuje, że prowadzi nabór na stanowisko: zamiatacz. Szczegóły po kliknięciu "więcej" oraz pod numerem telefonu (Dział Kadr) 59 843 21 90. Nabór dotyczy zatrudnienia: na pełen etat, na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe na dzierżawę szaletów

Zapytanie ofertowe na dzierżawę szaletów

2017-07-06

PGK Sp. z o.o. w Słupsku zaprasza do składania ofert na dzierżawę szaletów w Słupsku, zlokalizowanych przy ul. Deotymy, Małcużyńskiego, Piekiełko i Nullo, na okres od 01.09.2017 r. do uzgodnienia, nie krócej niż do 31.12.2018r. Termin składania ofert upływa 7 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00. Oferty należy składać w pokoju nr 01 w siedzibie Spółki przy ul. Szczecińskiej 112 w Słupsku.

Oferta pracy - specjalista/inspektor ds. BHP

2017-03-27

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko specjalisty/inspektora ds. BHP. Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do sekcji kadr lub sekretariatu Spółki (ul. Szczecińska 112, Słupsk) w zamkniętej kopercie w terminie do 05.04.2017r. do godz.1200.

czytaj dalej

Oferta pracy - Kierownik Działu Technicznego

2017-03-27

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Technicznego. Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) należy dostarczyć do sekcji kadr lub sekretariatu Spółki (ul. Szczecińska 112, Słupsk) w zamkniętej kopercie w terminie do 05.04.2017r. do godz.1200.

czytaj dalej

Szanowni Klienci - ważny komunikat!

2017-01-27

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku przypomina o konieczności terminowego dokonywania zapłat za świadczone przez spółkę usługi.

czytaj dalej

Oferta pracy - sortowacz surowców wtórnych

2017-01-17

PGK Sp. z o.o. w Słupsku informuje, że prowadzi nabór na stanowisko sortowacz surowców wtórnych. Szczegóły po kliknięciu "więcej" oraz pod numerem telefonu (Dział Kadr) 59 843 21 90.

czytaj dalej
Oferta sprzedaży - Samochód ciężarowy STAR 1142

Oferta sprzedaży - Samochód ciężarowy STAR 1142

2016-12-01

PGK Sp. z o.o. w Słupsku zaprasza do składania ofert zakupu samochodu ciężarowego STAR 1142.

W sprawie szczegółowych informacji dot. w/w maszyn prosimy kontaktować się z Działem Technicznym PGK Sp. z o.o. w Słupsku, pod nr tel. (59) 843 72 51 oraz 669 320 700.

czytaj dalej

Oferta pracy - mechanik samochodów ciężarowych

2016-11-15

PGK Sp. z o.o. w Słupsku poszukuje kandydatów na stanowisko - mechanik samochodów ciężarowych. CV (życiorys z przebiegiem pracy zawodowej) należy składać osobiście w Dziale Kadr PGK przy ul. Szczecińskiej 112 w Słupsku, lub mailowo pod adres sekretariat@pgkslupsk.pl.

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2016 r.

2016-10-06

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2016 r. przez podmiot uprawniony do badania

czytaj dalej

Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Słupsku

2016-10-05

Rada Nadzorcza PGK Sp. z o.o. w Słupsku informuje, że w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wymogi formalne spełnili następujący kandydaci: Ewa Bednarska (Słupsk), Andrzej Białous (Gdynia), Jan Gurgun (Kobylnica), Adam Sędziński (Słupsk) 

czytaj dalej