Aktualności

UWAGA

UWAGA

2020-03-16 · Aktualności

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Interesanci proszeni są o wchodzenie do
Biura Obsługi Klienta 
POJEDYNCZO

Prosimy o płatność w formie bezgotówkowej (karta)

W dniach od 16.03.2020 do 10.04.2020 roku
Biuro Obsługi Klienta czynne będzie w godz. od 7:00 do 15:00
Interesanci będą przyjmowani w godz. od 10:00 do 14:00
W pozostałych godzinach informacje udzielane są wyłącznie telefonicznie - tel. centrala: 59 843-40-22
Godziny przyjmowania Interesantów

Godziny przyjmowania Interesantów

Szanowni Mieszkańcy !

W dniach od 16.03.2020  do 10.04.2020 roku

Biuro Obsługi Klienta czynne będzie w godz. od 7:00 do 15:00

Interesanci będą przyjmowani w godz. od 10:00 do 14:00

W pozostałych godzinach informacje udzielane są wyłącznie telefonicznie  - tel. centrala: 59 843-40-22

IGŁY ZE STRZYKAWEK kłujący problem!

IGŁY ZE STRZYKAWEK kłujący problem!

2020-03-10 · Aktualności

IGŁY ZE STRZYKAWEK kłujący problem!

Stare, przeterminowane leki oddajemy do specjalnego pojemnika, który znajdziemy w większości aptek w naszym mieście. A czy wiesz, co zrobić ze strzykawkami i igłami?

Podpowiadamy:

czytaj dalej
Brązowy pojemnik  i jego tajemnice

Brązowy pojemnik i jego tajemnice

2020-02-26 · Aktualności

„ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku informuje,  że zgodnie z zawartą umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupsk, dostarczy mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej po jednym pojemniku na odpady biodegradowalne o pojemności 120l, w terminie do 30 kwietnia 2020r.

Pojemnik na odpady BIO trafi do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, którzy zadeklarowali , że nie posiadają kompostownika.

Dodatkowo przypominamy, iż z dniem 28 lutego kończymy zbiórkę drzewek świątecznych z nieruchomości jedno- i wielorodzinnej”

Odpady BIO

2020-02-18 · Aktualności

Pamiętaj, że odpady BIOdegradowalne zbieramy wyłącznie do wyznaczonych brązowych  pojemników z napisem   BIO.

Pamiętajmy, żeby do pojemników na odpady BIO nie wrzucać foliowych worków.

Worek foliowy wrzuć do odpadów TWORZYW SZTUCZNYCH I METALI

Impreza z „Głosem Pomorza” w plener.

Impreza z „Głosem Pomorza” w plener.

2020-02-18 · Aktualności

8 lutego 2020r. gościliśmy ze swoim stoiskiem w siedzibie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupski” przy ul. Poniatowskiego w Słupsku na 132 rekreacyjnej imprezie z Głosem Pomorza” w plener zorganizowanej przez „Głos Pomorza”, Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”.

WZÓR Karty Przekazania Odpadu - sporządzanej w razie awarii systemu BDO

WZÓR Karty Przekazania Odpadu - sporządzanej w razie awarii systemu BDO

2020-02-11 · Aktualności

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego BDO uniemożliwiającej sporządzania dokumentów w wersji elektronicznej, dopuszcza się sporzadzanie KPO w formie papierowej.

Wzór KPO do pobrania z zakładki BDO

Po wypełnieniu papierowej wersji KPO należy przesłać jej skan na adres zuc.szczecinska@pgkslupsk.pl lub zuc.baltycka@pgkslupsk.pl

Kosz domowy na odpady BIOdegradowalne

Kosz domowy na odpady BIOdegradowalne

2020-02-03 · Aktualności

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy, iż w Biurze Obsługi Klienta  PGK przy ul Szczecińskiej 112 w Słupsku,  można zakupić:

  • kosz domowy na odpady biodegradowalne o pojemności 10 L
  • oraz dedykowane do selektywnej zbiórki bioodpadów biodegradowalne worki ze skrobi kukurydzianej.
Wyniki akcji - KOSZ DOMOWY na BIOodpady

Wyniki akcji - KOSZ DOMOWY na BIOodpady

2020-01-22 · Aktualności

W dniu 18 stycznia 2020r. na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bałtyckiej 11a odbyła się akcja pn.: „ KOSZ DOMOWY na BIOodpady”.

czytaj dalej
AKCJA - KOSZ DOMOWY na BIOodpady dla Każdego !

AKCJA - KOSZ DOMOWY na BIOodpady dla Każdego !

2020-01-08 · Aktualności

KOSZ DOMOWY na bioodpady
dla każdego kto przyniesie 5kg
szkła lub makulatury

RUSZA SPRZEDAŻ ( kosz domowy na odpady biodegradowalne i biodegradowalne worki ze skrobi kukurydzianej )

RUSZA SPRZEDAŻ ( kosz domowy na odpady biodegradowalne i biodegradowalne worki ze skrobi kukurydzianej )

2020-01-02 · Aktualności

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, iż od dnia 02.01.2020r. w Biurze Obsługi Klienta  PGK przy ul Szczecińskiej 112 w Słupsku,  można zakupić:

  • kosz domowy na odpady biodegradowalne o pojemności 10 L
  • oraz dedykowane do selektywnej zbiórki bioodpadów biodegradowalne worki ze skrobi kukurydzianej.

 

czytaj dalej
Ważna informacja dotyczy Gminy Słupsk

Ważna informacja dotyczy Gminy Słupsk

2019-12-31 · Aktualności

Szanowni Klienci,

Kierując się treścią § 17 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku przyjętego Uchwałą nr XV/154/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia
20 listopada 2019 r. stanowiącym akt prawa miejscowego, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku, jako odbierający odpady
z Państwa nieruchomości na podstawie zawartej umowy, prosi o sprawdzenie, czy zapisy tej umowy co do częstotliwości odbioru odpadów pozostają zgodne
z ww. Regulaminem. Jeżeli pozostają w sprzeczności, zachodzi konieczność aneksowania umów w celu dostosowania częstotliwości wywozu odpadów do obowiązującego Regulaminu. Zapraszamy zatem do siedziby naszej spółki
w celu zawarcia aneksu do obowiązującej umowy.

 

 

Zarząd

PGK sp. z o.o. w Słupsku