BDO

 

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego BDO uniemożliwiającej sporządzania dokumentów w wersji elektronicznej lub oczekiwania na nadanie numeru rejestrowego dopuszcza się sporzadzanie KPO w formie papierowej.

Po wypełnieniu papierowej wersji KPO należy przesłać jej skan na adres zuc.szczecinska@pgkslupsk.pl  lub zuc.baltycka@pgkslupsk.pl