Dolina Pupilków

OSTATNIA PRZYSTAŃ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

Operatorem cmentarza dla zwierząt jest PGK sp.z o.o. w Słupsku

Od niepamiętnych lat towarzyszą nam w codziennych domowych czynnościach i obowiązkach. Bezwarunkowo kochają, są wierne i bezgranicznie przywiązane. Niestety, podobnie jak my, nie są wieczne i kiedyś przyjdzie taki dzień, że odejdą. Zwierzęta, bo o nich mowa, zasługują także na pochówek oraz, przede wszystkim, pamięć.
Aby godnie pożegnać przyjaciela proponujemy Państwu zapoznanie się z naszą ofertą, która przewiduje indywidualny pochówek zwierzęcia na terenie cmentarza dla zwierząt "Dolina Pupilków". Szczegóły oferty dostępne są poniżej.

Odbiór zwłok zwierzęcych odbywa się na zlecenie klienta (z lecznicy weterynaryjnej lub z domu), transportem PGK dostosowanym do wymogów sanitarnych:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00,

w sobotę w godzinach od 7:00 do 14:00.

Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane jest przy ul. Szczecińskiej 112 w Słupsku, tel. 59 843 40 22 wew. 231, 247, 248, 253, 254, 603061556, gdzie przyjmowane są Zlecenia pochówku zwierząt, na podstawie formularza stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr  21/2019, czynne w dni robocze:

w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7:00 do 17.00,

od środy do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Pochówek zwierząt:

w pojemniku kartonowym lub worku biodegradowalnym w wyznaczonym do tego miejscu,

miejsce pochówku oznaczone jest (po uprzednim uzgodnieniu z klientem) tabliczką z opisem imienia, lat życia i podobizną.

Pochówek zwłok zwierzęcych odbywa się na grzebowisku dla zwierząt pn. „Dolina Pupilków” w miejscowości Bierkowo na działce nr 582 w dni robocze, dwa razy w tygodniu:

we wtorki i piątki w godzinach od 10.00 do 14:00.

Na terenie grzebowiska urządzone są następujące sektory grzebalne:

  1. sektor dla psów,
  2. sektor dla kotów,
  3. sektor dla pozostałych zwierząt domowych.

 Grzebowisko dla zwierząt pn. „Dolina Pupilków” dla odwiedzających jest otwarte codziennie:

  1. od 1 maja do 30 września w godzinach od 10:00 do 19:00,
  2. od 1 października do 30 kwietnia w godzinach od 10:00 do 17:00.