Konkurs plastyczny „Jestem EKO – segreguję!”

Wykonaj pracę plastyczną o segregowaniu odpadów! Przynieś lub przyślij ją do biura PGK w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112. Najlepsze prace zostaną nagrodzone!

Szczegóły w Regulaminie.

Zapraszamy do udziału! Powodzenia!

 

 

 

 

 

Cele konkursu
 
Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej poprzez propagowanie prawidłowego postępowania z odpadami,
Promowanie działań recyklingowych – potrzeba prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym bioodpadów,
Uświadamianie korzyści jakie wynikają z selektywnej zbiórki bioodpadów.
 
Ze względu na zainteresowanie, konkurs fotograficzny zostaje przedłużony. Na prace czekamy do 31 października 2019 r.
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I PRZECZYTANIA REGULAMINU EKOLOGICZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „EKOAKTYWNI”