Materiały edukacyjne

Segregacja i co dalej? Odpady BIO

Zastanawiasz się co dzieje się z odpadami BIO, po tym jak trafią do kosza ?

Poniższy film pokrótce przedstawi drogę jaką pokonują bioodpady oraz w jaki sposób można je wykorzystać

#MinisterstwoKlimatu #piatkazasegregacje #naszesmieci