W środę zostaliśmy zaproszeni do Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku.  W zajęciach edukacyjnych dotyczących postępowania z odpadami uczestniczyli uczniowie klasy 4a.

Dziękujemy za zaproszenie i aktywny udział w zajęciach.

Zdjęcie przedstawia pracownika PGK prowadzącego zajęcia edukacyjne. Dzieci siedzą w ławkach, niektóre zgłaszają się do odpowiedzi. Na ekranie wyświetlana jest prezentacja multimedialna