Nowy rok zaczęliśmy od zajęć edukacyjnych przeprowadzonych w grupach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jezierzycach.

Podczas zajęć rozmawialiśmy z dziećmi przede wszystkim na temat odpowiedniego sposobu postępowania z odpadami czyli segregacji.

Dzieci wykazały się dużą umiejętnością segregacji odpadów podczas zabawy edukacyjnej. Obejrzeliśmy także film pokazujący proces odbioru odpadów i ich dalsze losy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.

Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały małe upominki.