PGK Sp. z o.o. zaprasza wszystkie typy placówek oświatowych i wychowawczo-opiekuńczych do skorzystania z zajęć edukacyjnych w dwojakiej formie:

  1. Zajęcia stacjonarne w placówce – edukator przyjedzie do placówki ze scenariuszem zajęć i przeprowadzi go. Lekcja będzie dostosowana czasowo i tematycznie do wieku odbiorców; w miarę potrzeb będzie dynamicznie zmieniana. W trakcie lekcji są wykorzystywane różne formy przekazu: gra dydaktyczna, zajęcia plastyczne, pogadanka, prezentacja multimedialna, film, doświadczenie. Istnieje możliwość umówienia się co do zagadnienia, które ma być poruszone lub szczególnie zaakcentowane w trakcie lekcji. Lekcje mogą być też prowadzone w formie zajęć plastycznych (szczególnie dla młodszych uczniów), podczas których dzieci będą poznawały ideę upcyklingu (sposobu wykorzystania odpadów). Indywidualnie jest omawiana kwestia dostępu do komputera, rzutnika, tablicy multimedialnej itp.
     
  2. Zajęcia wyjazdowe w IPOK w Bierkowie (Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Uczestnicy zwiedzają IPOK, poznają specyfikę pracy oraz cel zbiórki i segregacji odpadów.

Na zajęcia można się umawiać pod nr. tel. 59 843 72 55 w dni powszednie w godz. 7:00-15:00. Oferta jest nieodpłatna. Placówka musi zapewnić sobie transport do Bierkowa w przypadku zwiedzania IPOK.