UWAGA! 

Poniżej widoczne są całoroczne, zbiorcze harmonogramy. W przypadku zawarcia umowy na odbiór odpadów z inną częstotliwością, dokładne terminy wywozu określone są w zakładkach obok: 

  1. Harmonogramy wywozu surowców wtórnych i odpadów biodegradowalnych - przedstawia 3 rodzaje harmonogramów, dla odbiorów z częstotliwością 1x w tygodniu, 2x w miesiącu, 1x w miesiącu. 
  2. Harmonogramy wywozu odpadów zmieszanych - przedstawia 4 rodzaje harmonogramów, dla odbiorów z częstotliwością 2x w tygodniu, 1x w tygodniu, 2x w miesiącu, 1x w miesiącu. 
  3. Harmonogramy wywozu odpadów zmieszanych z miejscowości Rowy- - przedstawia odrębne harmonogramy, wyłącznie dla firm z miejscowości Rowy - jest to  5 rodzajów harmonogramów, dla odbiorów z częstotliwością 3x w tygodniu, 2x w tygodniu, 1x w tygodniu, 2x w miesiącu, 1x w miesiącu. 

Zapraszamy równiez do kontaktu mailowego na adres harmonogramy@pgkslupsk.pl, a przygotujemy indywidualny harmonogram dla Twojej firmy.