Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112

NIP 839-000-56-23;
BDO: 000023229;
KRS 0000050232

wys. Kapitału zakładowego: 16.922.196,00 PLN
- Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

Konto bankowe:

BANK PEKAO S.A. I/O Słupsk
17 1240 3770 1111 0000 4068 2190

mBank SA Oddział Korporacyjny
15 1140 1153 0000 2195 2800 1001

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

czynne dla interesantów :
od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 15:00

76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112
Tel. centrala: 59 843-40-22
59 843-40-23,
59 843-40-93
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl 

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW - BIERKOWO

czynne dla interesantów :
od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 20:00
sobota w godz. 7:00 - 15:00

76-200 Słupsk, Bierkowo
Tel. 59 843 16 42

ZAKŁAD UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 11A
Tel. 59 842 56 63
Kom. 695 900 880

 

Do pobrania:

1. Klauzula informacyjna
2. Oświadczenie - faktury elektroniczne
3. Karta KPO