Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112

NIP 839-000-56-23;
BDO: 000023229;
KRS 0000050232

mBank SA Oddział Korporacyjny
15 1140 1153 0000 2195 2800 1001

BIURO OBSŁUGI KLIENTA - 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112

czynne dla interesantów :
od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 15:00

Kierownik 59 841 43 79, 697 350 151
Obsługa   59 843 23 01 , 603 061 556
               59 843 40 22
Punkt Podawczy 59 841 43 91

e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl 

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW - 76-200 Słupsk, BIERKOWO

czynne dla interesantów :
od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 22:00
sobota w godz. 7:00 - 15:00

Kierownik 59 841 44 64, 605 787 922
Z-ca Kierownika 59 843 16 45, 693 393 951
Waga 59 841 44 83, 887 706 806                       

ZAKŁAD UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 11A

Z-ca Kierownika 59 842 82 49, 603 131 561
Dyspozytorzy 59 842 56 63, 695 900 880
Portiernia 59 848 50 62

Do pobrania:

1. Klauzula informacyjna
2. Oświadczenie - faktury elektroniczne