Oferujemy:

  • Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
  • Wynajem pojemników i kontenerów:

pojemnik MGB-120

pojemnik MGB-240       

pojemnik MGB-360

pojemnik MGB-1100     

pojemnik igloo 

pojemnik druciak

kontener KP-6

kontener KP-7

kontener KP-10

kontener KP-20

kontener KP-30

kontener SPW-1