o-firmie-65.jpg

MISJA

Misją PGK jest profesjonalne, nowoczesne, bezpieczne i ekologiczne świadczenie usług komunalnych na rzecz mieszkańców regionu.

Profesjonalizm
Wykonywanie działań rzetelnie i solidnie, zgodnie z najwyższymi standardami, o najwyższej jakości.


Nowoczesne świadczenie usług
Stosowanie efektywnych i wydajnych, innowacyjnych rozwiązań oraz korzystanie z najnowszych technologii we wszystkich jednostkach firmy.


Bezpieczeństwo
Niwelowanie zagrożeń oraz zapewnianie mieszkańcom regionu porządku, pewności i spokoju.


Ekologia
Dbałość i troska o przyrodę, ochrona środowiska i zasobów naturalnych oraz zapewnianie zdrowego i czystego otoczenia.

 

WIZJA

PGK to wielooddziałowa firma świadcząca usługi komunalne w szerokim zakresie, najlepsza w regionie, będąca liderem w gospodarce odpadami, stosująca nowoczesne technologie i sprzęt oraz oferująca konkurencyjne ceny.


Firma wielooddziałowa
Prężnie działające, ściśle współpracujące ze sobą działy i zakłady, posiadające jeden zarząd.


Szeroki zakres świadczonych usług
Firma posiadająca zróżnicowane portfolio usług, aby mieszkańcy mogli cieszyd się życiem w czystym, zielonym i ekologicznym regionie.


Lider w regionie
Wiodący dostawca usług środowiskowych, obsługujący większośd komunalnych, komercyjnych i prywatnych klientów w regionie słupskim.


Nowoczesne technologie i sprzęt
Wszystkie działy firmy dysponujące nowoczesnymi maszynami i urządzeniami, wdrażające innowacyjne rozwiązania.


Konkurencyjne ceny
Firma stale wychodząca naprzeciw oczekiwaniom klientów i oferująca im atrakcyjne ceny usług, dzięki wydajnym rozwiązaniom i optymalnym kosztom funkcjonowania.