o-firmie-65.jpg

Elżbieta Rokita

Prezes Zarządu / CEO

59 843 21 86

695 900 440

erokita@pgkslupsk.pl

Iwona Żytka

Pełnomocnik

603 645 918

iwona.zytka@pgkslupsk.pl

Jacek Turski

Kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów / Prokurent

59 841 44 64

605 787 922

jacek.turski@pgkslupsk.pl

Aneta Mocek

po. Głowna Księgowa

59 843 40 25

607 200 514

aneta.mocek@pgkslupsk.pl

Anna Jankowiak

Asystent Zarządu

59 843 21 86

665 242 648

anna.jankowiak@pgkslupsk.pl

Kordian Bruździński

Daria Sakson

Zakładu Utrzymania Czystości

59 841 43 81

605 190 197

kodrian.bruzdzinki@pgkslupsk.pl

daria.sakson@pgkslupsk.pl

Wiesław Tittke

Kierownik Zakładu Technicznej Obsługi Pojazdów

59 843 21 50

695 180 960

wieslaw.tittke@pgkslupsk.pl

Kazimierz Zaborowski

Kierownik ds. Inwestycji i Rozwoju

59 841 71 21

725 223 226

kazimierz.zaborowski@pgkslupsk.pl

Joanna Kiczkieruk

po. Kierownik Działu Księgowości

59 843 21 86

722 332 337

joanna.kiczkieruk@pgkslupsk.pl

Ewa Dąbrowska

Kierownik Biura Obsługi Klienta

697 350 151

59 843 40 22 wew. 247

ewa.dabrowska@pgkslupsk.pl

Joanna Omucińska

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - Pełnomocnik ISO

59 841 43 73

przetarg@pgkslupsk.pl

REKRUTACJA

Dział Spraw Pracowniczych

59 841 71 10

wioleta.mielczarek@pgkslupsk.pl