Oferty pracy

      

                               

Aktualne oferty pracy:

Stanowisko: Elektryk

Wymagania:

Świadectwo kwalifikacyjne "E" grupa 1

W zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym

1) Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej 

2)Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV

3)Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1kV

4)Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW

7)Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

9)Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

10)Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 1-9