Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego ... w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie"