Cennik zagospodarowania odpadów  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
Cennik obowiązuje od 01.08.2023r.

   
Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Sposób zagospodarowania  Cena netto [zł/Mg]    Stawka VAT   Cena brutto [zł/Mg] 
01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
01 01 Odpady z wydobywania kopalin
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali ODZYSK-C     109,12        0,08     117,85
01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 ODZYSK-C     109,12        0,08     117,85
01 04 09 Odpadowe piaski i iły ODZYSK-C     109,12        0,08     117,85
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 ODZYSK-C     109,12        0,08     117,85
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 ODZYSK-C     109,12        0,08     117,85
01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 ODZYSK-C     109,12        0,08     117,85
02 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa,łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia SKŁADOWANIE-A,C     307,40        0,08     331,99
02 01 03 Odpadowa masa roślinna ODZYSK-C     317,55        0,08     342,95
02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) SKŁADOWANIE-A,C  1 100,00        0,08  1 188,00
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej ODZYSK-C     317,55        0,08     342,95
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa ODZYSK-C     317,55        0,08     342,95
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków ODZYSK-C     422,40        0,08     456,19
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków SKŁADOWANIE-A,C     490,15        0,08     529,36
02 02 99 Inne niewymienione odpady SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców ODZYSK-C     317,55        0,08     342,95
02 03 02 Odpady konserwantów SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne ODZYSK-C     317,55        0,08     342,95
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa ODZYSK-C     490,15        0,08     529,36
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków ODZYSK-C     490,15        0,08     529,36
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) ODZYSK-C     490,15        0,08     529,36
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych ODZYSK-C     490,15        0,08     529,36
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania ODZYSK-C     490,15        0,08     529,36
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków SKŁADOWANIE-C     654,60        0,08     706,97
02 05 80 Odpadowa serwatka ODZYSK-C     317,55        0,08     342,95
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa ODZYSK-C     490,15        0,08     529,36
02 06 02 Odpady konserwantów SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze ODZYSK-C     490,15        0,08     529,36
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców ODZYSK-C     490,15        0,08     529,36
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa ODZYSK-C     490,15        0,08     529,36
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary ODZYSK-C     490,15        0,08     529,36
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01 Odpady kory i korka ODZYSK-C     317,55        0,08     342,95
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir inne niż wymienione w 03 01 04 ODZYSK-C     317,55        0,08     342,95
03 01 99 Inne niewymienione odpady SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
03 03 01 Odpady z kory i drewna ODZYSK-C     317,55        0,08     342,95
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
04 01 02 Odpady z wapnienia SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
04 01 99 Inne niewymienione odpady SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) ODZYSK-C     490,15        0,08     529,36
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu SKŁADOWANIE-A,C     892,42        0,08     963,81
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych SKŁADOWANIE-A,C  1 099,80        0,08  1 187,78
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów,szczeliw i farb drukarskich
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 ODZYSK-C, E  6 500,00        0,08  7 020,00
09 Odpady z przemysły fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 Odpady z przemysły fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
 10 Odpady z procesów termicznych
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
10 01 02 Popioły lotne z węgla kamiennego ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
10 09 03 Żużle odlewnicze ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
10 11 Odpady z hutnictwa szkła
10 11 81* Odpady zawierające azbest SKŁADOWANIE-A,C     892,42        0,08     963,81
10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
10 13 Odpady  z  produkcji  spoiw  mineralnych  (w  tym  cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich odpadów wytworzonych z nich wyrobów
10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo- azbestowych SKŁADOWANIE-A,C     892,42        0,08     963,81
10 13 82 Wybrakowane wyroby ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych SKŁADOWANIE-A,C  1 099,80        0,08  1 187,78
12 01 13 Odpady spawalnicze SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
13 Oleje odpadowe  i odpady ciekłych paliw(z wyłaczeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12,19)
13 02  Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznyc ODZYSK-C*,D      10,00        0,08      10,80
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe ODZYSK-C,D      10,00        0,08      10,80
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury RECYKLING-C,D     109,90        0,08     118,69
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  RECYKLING-C,D     378,00        0,08     408,24
Opakowania z tworzyw sztucznych  PALIWO ALTERNATYWNE-C,D, E  1 099,80        0,08  1 187,78
15 01 03 Opakowania z drewna RECYKLING-C     109,90        0,08     118,69
15 01 04 Opakowania z metali RECYKLING-C,D      10,00        0,08      10,80
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe SKŁADOWANIE-A,C,D  1 180,02        0,08  1 274,42
Opakowania wielomateriałowe PALIWO ALTERNATYWNE-C,D,E  1 099,80        0,08  1 187,78
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe RECYKLING-C     378,00        0,08     408,24
Zmieszane odpady opakowaniowe PALIWO ALTERNATYWNE-C,E  1 099,80        0,08  1 187,78
15 01 07 Opakowania ze szkła - luz RECYKLING-C,D      99,00        0,08     106,92
Opakowania ze szkła - worek RECYKLING-C,D     147,22        0,08     159,00
15 01 09 Opakowania z tekstyliów SKŁADOWANIE-A,C  1 180,02        0,08  1 274,42
Opakowania z tekstyliów  PALIWO ALTERNATYWNE-C,E  1 099,80        0,08  1 187,78
15 01 10* Opakowania zawierajace pozostałosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roslin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne) ODZYSK-D,E  7 800,00        0,08  8 424,00
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi ODZYSK-D,E #######        0,08 #######
15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) ODZYSK-A,C,E  7 800,00        0,08  8 424,00
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 SKŁADOWANIE-A,C  1 180,02        0,08  1 274,42
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* PALIWO ALTERNATYWNE-C,E  1 099,80        0,08  1 187,78
16 Odpady nieujęte w innych podgrupach
16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe),  odpady z demontażu , przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz  podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03 Zużyte opony- osobowe ODZYSK-C,D     790,00        0,08     853,20
Zużyte opony- cieżarowe/ rolnicze ODZYSK-C,D  1 180,02        0,08  1 274,42
16 01 07* Filtry olejowe ODZYSK-C,E  7 800,00        0,08  8 424,00
16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest SKŁADOWANIE-A,C     892,42        0,08     963,81
16 01 17 Metale żelazne RECYKLING-C      10,00        0,08      10,80
16 01 18 Metale nieżelazne RECYKLING-C      10,00        0,08      10,80
16 01 19 Tworzywa sztuczne  RECYKLING-C     378,00        0,08     408,24
Tworzywa sztuczne  PALIWO ALTERNATYWNE-C,E  1 099,80        0,08  1 187,78
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12- KOMPLETNY ODZYSK-C     589,00        0,08     636,12
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12- NIEKOMPLETNY ODZYSK-C  2 483,21        0,08  2 681,87
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 - KOMPLETNY ODZYSK-C     589,00        0,08     636,12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 - NIEKOMPLETNY ODZYSK-C  2 483,21        0,08  2 681,87
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 ODZYSK-C  2 483,21        0,08  2 681,87
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15- TONERY ODZYSK-C  6 500,00        0,08  7 020,00
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
16 06 Baterie i akumulatory
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe ODZYSK-C  2 483,21        0,08  2 681,87
16 06 02 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe ODZYSK-C  2 483,21        0,08  2 681,87
16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 SKŁADOWANIE-A,C     299,00        0,08     322,92
16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 SKŁADOWANIE-A,C     299,00        0,08     322,92
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ODZYSK-C     190,00        0,08     205,20
Odpady betonu oraz gruz betonowy z wielkogabarytowy (do kruszenia) ODZYSK-C     469,00        0,08     506,52
17 01 02 Gruz ceglany ODZYSK-C     129,00        0,08     139,32
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia ODZYSK-C     360,00        0,08     388,80
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 ODZYSK-C,D     360,00        0,08     388,80
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. ODZYSK-C     360,00        0,08     388,80
 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg  ODZYSK-C     360,00        0,08     388,80
17 01 82 Inne niewymienione odpady SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01  Drewno ODZYSK-C       197,82           0,08       213,65
Drewno SKŁADOWANIE-A,C       469,00           0,08       506,52
17 02 02 Szkło SKŁADOWANIE-A,C       469,00           0,08       506,52
17 02 03 Tworzywa sztuczne SKŁADOWANIE-A,C   1 180,02           0,08   1 274,42
Tworzywa sztuczne  PALIWO ALTERNATYWNE-C,E   1 099,80           0,08   1 187,78
17 03 Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe
17 03 80 Odpadowa papa SKŁADOWANIE-A,C  1 300,00        0,08  1 404,00
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 05 Żelazo i stal ODZYSK- D   10,00    0,08      10,80
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 SKŁADOWANIE-A,C     247,82        0,08     267,65
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż w 17 05 03 ODZYSK-C     129,00        0,08     139,32
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 ODZYSK-C     129,00        0,08     139,32
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony 17 05 07 ODZYSK-C     129,00        0,08     139,32
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zwierające azbest
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest SKŁADOWANIE-A,C     892,42        0,08     963,81
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 SKŁADOWANIE-A,C  1 180,02        0,08  1 274,42
17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest SKŁADOWANIE-A,C     892,42        0,08     963,81
17 08 Materiały budowlane zawierające gips
17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 SKŁADOWANIE-A,C     469,00        0,08     506,52
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 SKŁADOWANIE-A,C     822,22        0,08     888,00
18 Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną i weterynaryjną)
18 01 Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
18 01 04 Inne  odpady  inne  niż  wymienione  w  18  01  03  (np.  opatrunki  z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) SKŁADOWANIE-A,C     892,42        0,08     963,81
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 01 Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów
19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 SKŁADOWANIE-A,C     469,00        0,08     506,52
19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone
19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06 SKŁADOWANIE-A,C     822,22        0,08     888,00
19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych(kompostowania)
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego SKŁADOWANIE-A,C     822,22        0,08     888,00
19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) SKŁADOWANIE-A,C     822,22        0,08     888,00
19 05  99 Inne niewymienione odpady SKŁADOWANIE-A,C     822,22        0,08     888,00
19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych SKŁADOWANIE-A,C     822,22        0,08     888,00
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych SKŁADOWANIE-A,C     822,22        0,08     888,00
19 06 99 Inne niewymienione odpady SKŁADOWANIE-A,C     822,22        0,08     888,00
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 08 01 Skratki ODZYSK-C     469,00        0,08     506,52
Skratki SKŁADOWANIE-A,C     587,00        0,08     633,96
19 08 02 Zawartość piaskowników ODZYSK-C     449,00        0,08     484,92
Zawartość piaskowników SKŁADOWANIE-A,C     567,00        0,08     612,36
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe ODZYSK-C     469,00        0,08     506,52
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe SKŁADOWANIE-A,C     587,00        0,08     633,96
19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki ODZYSK-C     449,00        0,08     484,92
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki SKŁADOWANIE-A,C     567,00        0,08     612,36
19 09 02 Osady z klarowania wody ODZYSK-C     449,00        0,08     484,92
19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
19 12 02 Metale żelazne ODZYSK-C      10,00        0,08      10,80
19 12 03 Metale nieżelazne ODZYSK-C      10,00        0,08      10,80
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) ODZYSK-C     247,82        0,08     267,65
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 SKŁADOWANIE-A,C     892,42        0,08     963,81
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 Papier i tektura ODZYSK-C,D     109,90        0,08     118,69
20 01 02 Szkło - luz ODZYSK-C      99,00        0,08     106,92
Szkło - worek ODZYSK-C     124,00        0,08     133,92
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (bez tłuszczów zwierzęcych) ODZYSK-C     349,00        0,08     376,92
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (bez tłuszczów zwierzęcych) SKŁADOWANIE-A,C     654,60        0,08     706,97
20 01 10 Odzież ODZYSK-C,D     784,16        0,08     846,89
20 01 11 Tekstylia ODZYSK-C,D     784,16        0,08     846,89
20 01 13* Rozpuszczalniki ODZYSK-D,E  7 800,00        0,08  8 424,00
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć ODZYSK- B,C,D,E  4 000,00        0,08  4 320,00
20 01 23* Urządzenia zawierające freony- KOMPLETNY ODZYSK-C,D     589,00        0,08     636,12
20 01 23* Urządzenia zawierające freony - NIEKOMPLETNY ODZYSK-C,D  2 483,21        0,08  2 681,87
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne ODZYSK-C  7 800,00        0,08  8 424,00
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 ODZYSK-C,D,E  7 800,00        0,08  8 424,00
20 01 29* Detergenty zawiewrajace substancje niebezpieczne ODZYSK-D,E  7 800,00        0,08  8 424,00
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne ODZYSK-C,E  8 407,00        0,08  9 079,56
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 ODZYSK-C,D,E  8 407,00        0,08  9 079,56
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie ODZYSK-C  2 483,21        0,08  2 681,87
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 ODZYSK-C,D  2 483,21        0,08  2 681,87
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki- KOMPLETNY ODZYSK-C,D     589,00        0,08     636,12
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki- NIEKOMPLETNY ODZYSK-C,D  2 483,21        0,08  2 681,87
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35- ZUŻYTY SPRZĘT IT KOMPLETNY ODZYSK-C,D     589,00        0,08     636,12
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35- ZUŻYTY SPRZĘT IT KOMPLETNY ODZYSK -C, D  2 483,21        0,08  2 681,87
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 ODZYSK-C     275,00        0,08     297,00
20 01 39 Tworzywa sztuczne ODZYSK-C,D     730,56        0,08     789,00
20 01 40 Metale ODZYSK-C,D      10,00        0,08      10,80
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (powstajace w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi) ODZYSK-D,E  7 800,00        0,08  8 424,00
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji - luz (bez worków) ODZYSK - C, D     293,90        0,08     317,41
Odpady ulegające biodegradacji - worek ODZYSK- C, D     344,44        0,08     372,00
Odpady ulegające biodegradacji ODZYSK - E     590,00        0,08     637,20
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie ODZYSK-C     129,00        0,08     139,32
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji SKŁADOWANIE-A,C     520,00        0,08     561,60
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ODZYSK-C     546,86        0,08     590,61
20 03 02 Odpady z targowisk ODZYSK-C     349,00        0,08     376,92
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów SKŁADOWANIE-A,C,D     550,00        0,08     594,00
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości SKŁADOWANIE-A,C     460,00        0,08     496,80
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych SKŁADOWANIE-A,C     460,00        0,08     496,80
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe ODZYSK-C,D     699,00        0,08     754,92
Odpady wielkogabarytowe ODZYSK-E     760,00        0,08     820,80
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach SKŁADOWANIE-A,C     550,00        0,08     594,00
Do określonych cen netto dolicza się podatek VAT wg obowiązujących stawek.
LEGENDA OZNACZEŃ LITEROWYCH DLA KODÓW ODPADÓW:
A- Dla odpadów oznaczonych literą A należy przedłożyć kartę podstawowej charakterystyki odpadów (dla wszystkich odpadów z grup 01-20) oraz testy zgodności o ile są wymagane
B-  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (20 01 21*) można oddać na sztuki- cena 4,00 zł/ 1 sztuka
C- Odpady przyjmowane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
C*- Możliowśc przyjęcia odpadów od firm do Zakładu Unieszkodliwiania Odpdów po wcześniejszej indywidualnej negocjacji cenowej
D- Odpady przyjmowane od mieszkańców do PSZOK (ul. Szczecińska i Bałtycka)
E- wydanie zewnętrzne

UWAGA: 

Limit na odpad o kodzie 02 06 01 został wyczerpany.

W związku z kończącym się limitem na zagospodarowanie niektórych odpadów w przypadku zamierzania dostarczenia odpadów o kodach wymienionych poniżej, przed dostarczeniem odpadów prosimy o kontakt z pracownikami ewidencji odpadów (waga) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów:

  • 12 01 21 (zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20),
  • 16 81 02 (odpady inne niż wymienione w 16 81 01).

 

Telefon

Waga 59 841 44 83, 887 706 806